Om kören

Varbergs kammarkör, som bildades 1976, är en fristående amatörkör med professionell ambition. Kören har cirka 30 medlemmar, varav flera har musiken som yrke. Musikaliskt strävar kören efter att upprätthålla en stor bredd, med musik ur olika genrer och såväl a cappella-sång som samarbeten med olika konstellationer av musiker och orkestrar. Efter framgångarna vid de internationella kördagarna i Prag 1994, då kören vann klassen "Mindre blandad kör" och blev utsedd till "Bästa kör alla kategorier" bland 40 deltagande körer, öppnades många dörrar för Varbergs kammarkör. Kören har deltagit i ett flertal festivaler och körtävlingar och konserterar filtigt.

Under åren har Varbergs kammarkör haft en rad välrenommerade dirigenter som Erik Mohlin, Folke Alm, Jerker Leijon, Johannes Landgren, Pär Fridberg, Mattias Alkman och Gunno Palmquist.

För närvarande arbetar kören projektvis med dirigenterna Gunno Palmquist och Johannes Landgren.

Johannes Landgren


Johannes Landgren studerade vid Musikhögskolan i Göteborg, där han tog kyrkomusikerexamen 1985, solistdiplom 1987 samt körpedagogexamen 1990. I maj 1997 disputerade han på en avhandling om den tjeckiske kompositören Petr Ebens musik. Johannes Landgren har som kördirigent och orgelsolist turnerat i merparten av Europa, Ryssland och USA samt nått stora internationella framgångar vid tävlingar och festivaler och medverkat vid radio- och TV-inspelningar i ett flertal länder samt i mer än trettio CD-produktioner. Han är för närvarande professor i orgel vid musikhögskolorna i Stockholm och Göteborg samt arbetar som frilansande musiker.

Gunno Palmquist


Gunno Palmquist är sedan 1975 lärare i körsång och ensembleledning vid Högskolan för scen och musik i Göteborg, sedan 2007 som professor. Under åren 1978-82 och 90-91 hade han motsvarande tjänst på Ingesunds musikhögskola, Arvika. Han har varit ledare för bl a Kammarkören Musica Vocalis, Göteborgs symfoniska kör, Varbergs kammarkör och Gösta Ohlins Vokalensemble. Vid sidan av sitt arbete vid Högskolan för scen och musik leder Gunno Palmquist Wermlandsensemblen. Han har varit ledare för den nutida instrumentalensemblen MODE-ensemblen. Gunno Palmquist har också anlitats som dirigent för den i Göteborgs konserthus stationerade nutida ensemblen Gageego.